Drodzy Stypendyści, przypominamy o obowiązku wypełnienia Ankiety ewaluacyjnej przez stypendystów Projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja w roku szkolnym 2013/2014.
Ankietę należy wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu lub odesłać za pośrednictwem poczty bądź mailem na adres: agnieszka.reczyk@lodzkie.pl do dnia 10 lipca 2014 r.

Poniżej zamieszczono wzór ankiety.

Zespół Projektowy

Szanowni Nauczyciele-opiekunowie dydaktyczni

W związku ze zgłaszanymi przez Państwa wątpliwościami dotyczącymi informacji, kto składa Miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektów NSRO informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 i 4 Umowy zlecenie obowiązek złożenia przedmiotowej ewidencji spoczywa na Nauczycielach, którzy w złożonym podczas podpisywania umów Oświadczeniu wskazali,