Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl w zakładce "Przetargi" zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

Szanowni Państwo.

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt systemowy Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja, która odbędzie w miesiącu wrześniu 2014 r. w Łodzi.